WATERONTHARDERS VAN AQUA SERVICE


Verschillende soorten waterontharders

Waterontharders gebruiken verschillende mechanismen voor het verwijderen van overmatige mineralen uit water zoals calcium en magnesium.

Deze mineralen hebben een aantal nadelige effecten, zoals corrosie, verstopping van de buizen en ze reageren met zeep, waardoor het minder schuimt.

Er is een aantal verschillende soorten waterontharders die ionenuitwisseling hars mechanisme, destillatie, omgekeerde osmose, regenwater- en kalkverzachting omvatten.

Waterontharders

Waterontharders

Soorten Waterontharders

Ionenuitwisseling (hars)

Dit is de waterontharder die traditioneel wordt gebruikt in huishoudens met leidingwater. Deze werkwijze omvat de uitwisseling van magnesium-, calcium- en mangaanionen met natrium- of kaliumionen. Zodra alle beschikbare natrium- of kaliumionen op de harsen zijn vervangen door harde ionen, moet een proces genaamd regeneratie plaatsvinden. Dit omvat vooral het heropladen van de harsen met natrium- of kaliumionen om toekomstige calcium- en magnesiumionen te vervangen. Bij dit proces worden normaal gesproken oplossingen gebruikt zoals natrium-/kaliumhydroxide of natriumchloride om de minerale container te heropladen. Het type oplossing dat voornamelijk wordt gebruikt is afhankelijk van het soort hars om de ideale omstandigheden voor minerale uitwisseling bij kamertemperatuur te bereiken. Nadat het proces is voltooid, wordt de oplossing die de overmatige magnesium- of calciumionen afgegoten en wordt de houder gewassen met water.

Waterontharders in Belgie

Waterontharders in België

Omgekeerde osmose

Deze waterontharder wordt hoofdzakelijk gebruikt in de industrie op een zeer grote schaal. Het gebruikt een semipermeabel membraan door druk toe te passen aan één zijde door de normale druk die door osmose wordt gemaakt te overwinnen. In tegenstelling tot de beginselen van normale osmose, werkt omgekeerde osmose andersom, daardoor de mineralen aan de drukkant blijven en beweegt het zuivere oplosmiddel (water) zich naar de andere kant. De semipermeabele membraan voorkomt dat de grote magnesium- en calciumverbindingen in het water er doorheen gaan. Het membraan werkt op een selectieve wijze en laat alleen de oplosbare watermoleculen door, zodat er alleen zuiver water overblijft waaruit de harde ionen zijn verwijderd.

Distillatie

Destillatie is een andere manier om water te ontharden. Het gaat vooral om het scheiden van mengsels met verschillende kookpunten in een mengsel. Elementen separeren op basis van hun verschillende volatiliteit op hun verschillende kookpunten waardoor er zuiver water achterblijft en calcium- en magnesiumionen worden verwijderd. Destillatie is echter te duur en kan niet op een kleine schaal worden toegepast, waardoor het alleen nuttig is voor grootschalige industrie en niet voor huishoudelijk gebruik.

Chelatie

Deze middelen worden voornamelijk gebruikt als ingrediënten in verschillende producten zoals shampoos of conserveermiddelen. Chelatie wordt gebruikt als waterontharder in diverse toiletartikelen zoals zeep of reinigingsmiddelen. Citroenzuur is een voorbeeld van een chelerend middel. Echter, de chelaatvormer kan uitsluitend worden geconsumeerd in zeer kleine hoeveelheden en is niet geschikt als onderdeel van drinkwater.

Kalkverzachting

Deze waterontharder omvat voornamelijk het gebruik van kalkwater en kooldioxidegas, die na reactie een neerslag vormen, dat verder reageert met kationen en anionen waardoor een zachte oplossing achterblijft dat een neerslag op de bodem achterlaat. Echter, zodra het proces is voltooid, moet er opnieuw kooldioxide door de oplossing gaan om de pH van de oplossing te verlagen. Zodra de calciumverbinding is verwijderd, kan een dubbele verdringingsreactie gebruikt worden om magnesiumverbindingen te verwijderen, waardoor het water wordt onthard.

Wat is de prijs van een waterontharder

Wat is de prijs van een waterontharder

Conclusie: Waterontharders

Het blijkt dat het ionen hars mechanisme en kalkverzachting het geschiktst zijn voor huishoudelijk gebruik op een kleinere schaal. Bij het vergelijken van de twee waterontharders, is het kalk verzachting proces veel beter en vermindert het het zoutgehalte van de oplossing, terwijl het ionen hars mechanisme de oplossing vervangt door kalium en natrium, wat in grote hoeveelheden mogelijk niet geschikt is voor alle gebruikers .

Beste waterontharders

Beste waterontharders

Het ionenharsmechanisme wordt al in de hele wereld gebruikt en de kalkverzachtingsmethode is aanzienlijk veelbelovend, er kunnen eenvoudige machines worden ontwikkeld op beperkte schaal.

Contacteer Aqua Service om uw waterontharder te kopen aan de beste prijs: fabrieksprijzen !

Comments are closed.